Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2004

JO 18 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Höstsådda arealer av höstkorn och rågvete 2004

2. Areas sown with winter barley and triticale in autumn 2004

 

Höstkorn

 

Rågvete

 

 

2004

 

2003

2004

 

2003

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

900

10

1 500

Uppsala

-

-

-

1 400

26

1 500

Södermanlands

..

..

..

2 700

12

2 700

Östergötlands

..

..

..

8 700

9

7 800

Jönköpings

..

..

..

1 300

16

1 600

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

-

1 000

19

1 400

Kalmar

1 700

18

800

4 700

13

5 200

Gotlands

900

28

1 200

4 400

13

4 200

Blekinge

..

..

..

1 200

18

1 000

Skåne

1 800

14

1 900

4 900

14

3 200

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

..

..

4 400

13

3 600

Västra Götalands

..

..

..

13 400

10

15 100

Värmlands

-

-

-

1 400

11

1 700

Örebro

..

..

..

1 200

22

1 200

Västmanlands

-

-

-

700

16

600

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

-

-

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

1 100

15

1 300

5 800

12

4 500

Götalands mellanbygder

3 300

14

2 600

10 300

8

10 000

Götalands n slättbygder

400

25

..

18 200

8

17 700

Svealands slättbygder

..

..

..

7 800

8

8 500

Götalands skogsbygder

..

..

..

7 800

9

8 900

M Sveriges skogsbygder

-

-

-

2 200

20

2 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2004

5 100

10

 

52 200

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

4 600

10

 

52 500

4

 

2002

5 500

10

 

46 200

4

 

2001

4 400

11

 

30 600

5

 

2000

8 500

9

 

41 200

5

 

1999

9 300

9

 

41 700

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 1999-2003

6 500

 

 

42 400

 

 


Där medelfelet överstiger 35 procent eller antalet observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).