Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2004

JO 18 SM 0401

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Höstsådda arealer av höstraps och höstrybs 2004

3. Areas sown with winter rape and winter turnip rape in autumn 2004

 

Höstraps

 

Höstrybs

 

 

2004

 

2003

2004

 

2003

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

400

18

600

..

..

300

Uppsala

500

30

500

300

26

..

Södermanlands

..

..

900

..

..

..

Östergötlands

4 800

10

6 300

..

..

..

Jönköpings

200

20

..

-

-

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

-

-

-

Kalmar

2 000

19

1 800

..

..

-

Gotlands

1 300

15

1 500

..

..

..

Blekinge

200

26

..

-

-

-

Skåne

16 400

6

18 400

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

600

14

1 300

..

..

-

Västra Götalands

8 500

10

7 100

..

..

..

Värmlands

..

..

-

..

..

..

Örebro

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

-

-

-

-

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

12 600

6

15 000

..

..

..

Götalands mellanbygder

7 500

10

7 400

..

..

..

Götalands n slättbygder

12 400

8

12 700

..

..

..

Svealands slättbygder

1 600

12

2 200

1 000

15

900

Götalands skogsbygder

1 000

14

1 200

..

..

..

M Sveriges skogsbygder

..

..

..

-

-

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2004

35 500

4

 

1 700

15

 

 

 

 

 

 

 

 

2003

38 900

4

 

1 300

14

 

2002

30 600

4

 

1 300

12

 

2001

30 300

3

 

2 400

19

 

2000

20 200

5

 

..

..

 

1999

26 300

5

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 1999-2003

29 300

 

 

..

 

 


Där medelfelet överstiger 35 procent eller antalet observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).