Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 18 SM 0501

Höstsådda arealer 2005
Undertitel
Areas of cereals and oilseed crops sown in autumn 2005
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF) adobe.gif (177 bytes) Beskrivning av statistiken(PDF)

I korta drag

Bra höstväder har gett stor höstsådd

Torrt väder i augusti och september gjorde att merparten av årets grödor kunde skördas tidigt. Det gav utrymme för många lantbrukare att hinna bereda marken för höstsådd, något som utnyttjades i stor utsträckning. Årets höstsådd av spannmål och oljeväxter uppskattas till 470 000 hektar. Det är 10 procent över förra årets arealer och 5 procent över genomsnittet för de senaste fem åren.

Höstvete dominerar

Höstvete är den dominerande grödan som odlas på hösten. Sådden av höstvete skattas till 332 000 hektar. Det är 7 procent mer än 2004 och i nivå med genomsnittet för de senaste fem åren.

Den höstsådda arealen med rågvete skattas till 57 000 hektar, vilket är 9 procent mer än förra året och 28 procent över femårsgenomsnittet.

Sådden av höstråg och höstkorn skattas till 25 000 respektive 4 000 hektar.

Stor ökning av höstrapsarealen

Arealen med höstraps uppgår till drygt 50 000 hektar, vilket är 42 procent mer än förra året och hela 62 procent över femårs­genom­snittet. Odlingen av höstraps har efter en svacka under slutet av 1990-talet återhämtats och är nu den största sedan 1994.

I och med att odlingen av höstrybs är begränsad är den beräknade arealuppgiften om cirka 1 000 hektar osäker.

Uppgifterna baseras på en undersökning där cirka 3 900 lantbrukare lämnat uppgifter om årets höstsådda arealer.