Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2005

JO 18 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstsådda arealer av höstvete och höstråg 2005

1. Areas sown with winter wheat and winter rye in autumn 2005

 

Höstvete

 

Höstråg

 

 

2005

 

2004

2005

 

2004

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

15 300

10

15 300

500

19

..

Uppsala

28 600

6

24 800

1 800

13

1 300

Södermanlands

24 200

8

20 700

1 000

13

700

Östergötlands

43 700

5

42 200

2 400

12

2 600

Jönköpings

1 000

26

800

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

300

..

..

..

Kalmar

10 700

10

11 800

..

..

600

Gotlands

5 800

9

6 700

600

18

700

Blekinge

2 200

17

2 500

..

..

..

Skåne

96 400

5

100 300

10 100

14

9 200

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

8 000

13

5 700

700

35

..

Västra Götalands

62 500

6

58 200

4 000

15

3 900

Värmlands

4 300

19

1 500

..

..

..

Örebro

9 100

8

7 500

1 700

13

700

Västmanlands

17 100

7

10 300

500

25

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

2 100

30

..

600

29

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

82 200

5

81 100

5 700

22

5 300

Götalands mellanbygder

34 600

6

37 600

5 600

11

4 800

Götalands n slättbygder

97 400

4

91 600

5 700

11

6 100

Svealands slättbygder

97 100

3

80 200

5 300

7

3 500

Götalands skogsbygder

13 800

10

14 100

1 000

19

800

M Sveriges skogsbygder

6 900

11

5 400

1 300

18

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

332 400

2

 

24 700

7

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

310 400

2

 

21 100

6

 

2003

357 000

2

 

24 000

5

 

2002

379 300

2

 

24 100

5

 

2001

291 900

2

 

22 100

5

 

2000

363 700

2

 

35 400

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2000-2004

340 500

 

 

25 300

 

 


Där medelfelet överstiger 35 procent eller antalet observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).