Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2005

JO 18 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Höstsådda arealer av höstkorn och rågvete 2005

2. Areas sown with winter barley and triticale in autumn 2005

 

Höstkorn

 

Rågvete

 

 

2005

 

2004

2005

 

2004

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

1 400

26

900

Uppsala

..

..

-

1 300

22

1 400

Södermanlands

..

..

..

3 400

12

2 700

Östergötlands

..

..

..

10 700

9

8 700

Jönköpings

..

..

..

1 600

16

1 300

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

-

700

19

1 000

Kalmar

1 000

22

1 700

4 900

11

4 700

Gotlands

600

21

900

3 700

17

4 400

Blekinge

..

..

..

1 100

26

1 200

Skåne

1 800

12

1 800

5 100

17

4 900

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

..

..

4 200

15

4 400

Västra Götalands

..

..

..

13 700

8

13 400

Värmlands

-

-

-

2 600

17

1 400

Örebro

-

-

..

1 600

17

1 200

Västmanlands

-

-

-

900

22

700

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

-

-

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

..

..

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

1 000

14

1 100

5 500

13

5 800

Götalands mellanbygder

2 400

13

3 300

10 600

10

10 300

Götalands n slättbygder

400

20

400

18 500

7

18 200

Svealands slättbygder

..

..

..

10 600

8

7 800

Götalands skogsbygder

..

..

..

8 100

9

7 800

M Sveriges skogsbygder

-

-

-

3 700

20

2 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

4 100

9

 

57 000

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

5 100

10

 

52 200

4

 

2003

4 600

10

 

52 500

4

 

2002

5 500

10

 

46 200

4

 

2001

4 400

11

 

30 600

5

 

2000

8 500

9

 

41 200

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2000-2004

5 600

 

 

44 500

 

 


Där medelfelet överstiger 35 procent eller antalet observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).