Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2005

JO 18 SM 0501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Höstsådda arealer av höstraps och höstrybs 2005

3. Areas sown with winter rape and winter turnip rape in autumn 2005

 

Höstraps

 

Höstrybs

 

 

2005

 

2004

2005

 

2004

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 000

30

400

..

..

..

Uppsala

..

..

500

..

..

300

Södermanlands

900

14

..

..

..

..

Östergötlands

7 400

9

4 800

..

..

..

Jönköpings

..

..

200

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

-

-

-

Kalmar

2 100

11

2 000

..

..

..

Gotlands

1 500

11

1 300

-

-

..

Blekinge

200

13

200

-

-

-

Skåne

25 900

7

16 400

-

-

..

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 400

14

600

-

-

..

Västra Götalands

8 000

8

8 500

..

..

..

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

300

18

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

-

..

..

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

19 300

8

12 600

-

-

..

Götalands mellanbygder

10 600

10

7 500

-

-

..

Götalands n slättbygder

14 300

6

12 400

..

..

..

Svealands slättbygder

4 000

15

1 600

900

18

1 000

Götalands skogsbygder

1 800

19

1 000

..

..

..

M Sveriges skogsbygder

500

20

..

..

..

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2005

50 400

4

 

1 100

16

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

35 500

4

 

1 700

15

 

2003

38 900

4

 

1 300

14

 

2002

30 600

4

 

1 300

12

 

2001

30 300

3

 

2 400

19

 

2000

20 200

5

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2000-2004

31 100

 

 

..

 

 


Där medelfelet överstiger 35 procent eller antalet observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).