Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2006

JO 18 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstsådda arealer av höstvete och höstråg 2006

1. Areas sown with winter wheat and winter rye in autumn 2006

 

Höstvete

 

Höstråg

 

 

2006

 

2005

2006

 

2005

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

13 400

10

15 300

..

..

500.

Uppsala

28 900

6

28 600

1 300

13

1 800

Södermanlands

22 500

6

24 200

800

14

1 000

Östergötlands

44 000

6

43 700

3 200

13

2 400

Jönköpings

2 100

29

1 000

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

300

23

..

..

..

..

Kalmar

9 800

9

10 700

300

25

..

Gotlands

6 500

10

5 800

400

34

600

Blekinge

1 700

18

2 200

..

..

..

Skåne

89 800

4

96 400

10 700

8

10 100

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

7 600

11

8 000

..

..

700

Västra Götalands

61 000

6

62 500

3 500

12

4 000

Värmlands

3 000

14

4 300

800

19

..

Örebro

11 300

9

9 100

1 500

21

1 700

Västmanlands

17 800

8

17 100

..

..

500

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 200

15

2 100

300

10

600

Gävleborgs

700

35

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

78 600

4

82 200

5 000

8

5 700

Götalands mellanbygder

31 000

6

34 600

6 100

12

5 600

Götalands n slättbygder

95 100

4

97 400

5 900

9

5 700

Svealands slättbygder

94 700

3

97 100

4 900

9

5 300

Götalands skogsbygder

14 800

10

13 800

1 300

22

1 000

M Sveriges skogsbygder

7 200

11

6 900

700

26

1 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2006

321 600

2

 

23 900

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

332 400

2

 

24 700

7

 

2004

310 400

2

 

21 100

6

 

2003

357 000

2

 

24 000

5

 

2002

379 300

2

 

24 100

5

 

2001

291 900

2

 

22 100

5

 

Genomsnitt 2001-2005

334 200

 

 

23 200

 

 


Där medelfelet överstiger 35 procent eller antalet observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).