Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2006

JO 18 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Höstsådda arealer av höstraps och höstrybs 2006

3. Areas sown with winter rape and winter turnip rape in autumn 2006

 

Höstraps

 

Höstrybs

 

 

2006

 

2005

2006

 

2005

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 300

19

1 000

..

..

..

Uppsala

1 200

15

..

400

33

..

Södermanlands

1 000

10

900

..

..

..

Östergötlands

8 300

7

7 400

..

..

..

Jönköpings

200

34

..

..

..

-

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

-

-

-

Kalmar

2 100

11

2 100

-

-

..

Gotlands

2 200

11

1 500

-

-

-

Blekinge

400

28

200

-

-

-

Skåne

24 900

6

25 900

..

..

-

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 800

11

1 400

-

-

-

Västra Götalands

9 100

9

8 000

-

-

..

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

700

20

300

..

..

..

Västmanlands

300

14

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

-

..

..

..

Gävleborgs

..

..

-

..

..

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

20 800

6

19 300

..

..

-

Götalands mellanbygder

10 000

7

10 600

-

-

-

Götalands n slättbygder

16 000

6

14 300

..

..

..

Svealands slättbygder

4 700

7

4 000

700

20

900

Götalands skogsbygder

2 000

15

1 800

..

..

..

M Sveriges skogsbygder

400

21

500

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2006

53 900

3

 

1 000

18

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

50 400

4

 

1 100

16

 

2004

35 500

4

 

1 700

15

 

2003

38 900

4

 

1 300

14

 

2002

30 600

4

 

1 300

12

 

2001

30 300

3

 

2 400

19

 

Genomsnitt 2001-2005

37 100

 

 

1 600

 

 


Där medelfelet överstiger 35 procent eller antalet observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).