Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2007

JO 18 SM 0701 korrigerad version

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstsådda arealer av höstvete och höstråg 2007

1. Areas sown with winter wheat and winter rye in autumn 2007

 

Höstvete

 

Höstråg

 

 

2007

 

2006

2007

 

2006

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

15 700

9

13 400

500

13

..

Uppsala

32 800

7

28 900

2 300

17

1 300

Södermanlands

26 600

7

22 500

1 100

10

800

Östergötlands

46 100

6

44 000

2 800

13

3 200

Jönköpings

1 200

28

2 100

-

-

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

300

29

300

..

..

..

Kalmar

11 800

9

9 800

700

29

300

Gotlands

6 400

9

6 500

800

20

400

Blekinge

2 200

16

1 700

..

..

..

Skåne

85 000

4

89 800

12 000

7

10 700

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

5 000

13

7 600

..

..

..

Västra Götalands

49 100

6

61 000

3 200

13

3 500

Värmlands

3 200

16

3 000

..

..

800

Örebro

12 600

10

11 300

1 000

16

1 500

Västmanlands

16 400

8

17 800

400

20

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

2 000

30

1 200

..

..

300

Gävleborgs

600

29

700

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

71 300

5

78 600

6 300

10

5 000

Götalands mellanbygder

32 700

6

31 000

6 700

10

6 100

Götalands n slättbygder

83 700

4

95 100

5 800

10

5 900

Svealands slättbygder

105 100

4

94 700

5 700

8

4 900

Götalands skogsbygder

15 300

10

14 800

1 000

25

1 300

M Sveriges skogsbygder

8 500

13

7 200

300

11

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

316 900

2

 

25 800

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

321 600

2

 

23 900

5

 

2005

332 400

2

 

24 700

7

 

2004

310 400

2

 

21 100

6

 

2003

357 000

2

 

24 000

5

 

2002

379 300

2

 

24 100

5

 

Genomsnitt 2002-2006

340 100

 

 

23 600

 

 


Där medelfelet överstiger 35 procent eller antalet observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).