Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2007

JO 18 SM 0701 korrigerad version

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Höstsådda arealer av höstkorn och rågvete 2007

2. Areas sown with winter barley and triticale in autumn 2007

 

Höstkorn

 

Rågvete

 

 

2007

 

2006

2007

 

2006

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

1 400

16

1 300

Uppsala

..

..

..

700

22

1 800

Södermanlands

..

..

..

3 500

15

3 600

Östergötlands

..

..

..

7 800

9

8 600

Jönköpings

-

-

..

2 300

23

1 000

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

-

600

22

800

Kalmar

2 700

19

1 800

6 000

17

4 900

Gotlands

2 200

13

1 200

4 700

10

3 600

Blekinge

..

..

..

800

25

800

Skåne

4 000

13

3 400

5 200

13

4 700

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

..

..

3 600

12

3 900

Västra Götalands

900

21

..

11 100

7

13 500

Värmlands

-

-

-

1 600

14

2 600

Örebro

-

-

-

1 700

24

2 400

Västmanlands

..

..

-

900

22

600

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

-

-

..

..

-

Gävleborgs

-

-

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

2 300

15

2 100

4 400

11

5 100

Götalands mellanbygder

6 500

11

4 200

11 200

8

9 800

Götalands n slättbygder

1 100

19

..

14 700

6

16 900

Svealands slättbygder

..

..

..

9 000

8

11 500

Götalands skogsbygder

..

..

-

10 300

12

8 400

M Sveriges skogsbygder

-

-

-

2 300

20

2 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

10 500

8

 

52 000

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

7 800

10

 

54 300

3

 

2005

4 100

9

 

57 000

4

 

2004

5 100

10

 

52 200

4

 

2003

4 600

10

 

52 500

4

 

2002

5 500

10

 

46 200

4

 

Genomsnitt 2002-2006

5 400

 

 

52 400

 

 


Där medelfelet överstiger 35 procent eller antalet observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).