Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2009

JO 18 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstsådda arealer av höstvete och höstråg 2009

1. Areas sown with winter wheat and winter rye in autumn 2009

 

Höstvete

 

Höstråg

 

 

2009

 

2008

2009

 

2008

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

13 400

10

14 500

500

16

800

Uppsala

28 400

7

30 000

1 500

13

2 200

Södermanlands

27 900

8

22 900

800

11

1 000

Östergötlands

51 700

5

45 500

3 200

11

3 300

Jönköpings

1 500

22

900

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

800

21

600

..

..

..

Kalmar

11 800

8

9 500

800

22

1 100

Gotlands

6 200

9

6 900

800

20

1 200

Blekinge

2 800

15

2 900

..

..

200

Skåne

102 000

4

96 900

12 200

7

16 200

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

11 300

11

8 700

..

..

..

Västra Götalands

64 000

5

67 300

4 300

12

4 300

Värmlands

2 900

20

2 900

500

15

..

Örebro

11 300

8

10 200

1 200

14

1 700

Västmanlands

14 700

10

14 200

..

..

800

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 400

25

2 400

500

19

600

Gävleborgs

..

..

700

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

87 000

4

81 100

6 500

9

8 400

Götalands mellanbygder

38 600

5

35 900

7 200

10

10 000

Götalands n slättbygder

105 100

4

103 200

6 900

9

7 300

Svealands slättbygder

97 000

4

92 300

5 200

12

6 500

Götalands skogsbygder

17 300

10

16 300

1 000

27

1 400

M Sveriges skogsbygder

7 400

11

7 400

1 100

15

1 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

352 600

2

 

27 800

5

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

336 800

2

 

35 200

4

 

2007

316 900

2

 

25 800

5

 

2006

321 600

2

 

23 900

5

 

2005

332 400

2

 

24 700

7

 

2004

310 400

2

 

21 100

6

 

Genomsnitt 2004-2008

323 600

 

 

26 100

 

 


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultat (..).