Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2009

JO 18 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Höstsådda arealer av höstkorn och rågvete 2009

2. Areas sown with winter barley and triticale in autumn 2009

 

Höstkorn

 

Rågvete

 

 

2009

 

2008

2009

 

2008

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

1 000

22

1 500

Uppsala

..

..

..

800

32

900

Södermanlands

..

..

..

2 200

15

2 600

Östergötlands

1 400

14

1 100

6 500

10

10 200

Jönköpings

..

..

..

900

24

1 200

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

-

600

20

900

Kalmar

4 600

12

4 100

3 700

11

5 100

Gotlands

3 500

10

3 700

3 100

12

6 200

Blekinge

500

24

400

900

21

1 200

Skåne

6 900

10

6 700

4 500

17

5 800

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

300

31

..

4 100

14

5 600

Västra Götalands

1 700

15

2 000

9 500

8

11 900

Värmlands

..

..

..

1 200

18

2 600

Örebro

..

..

..

900

24

1 200

Västmanlands

..

..

..

..

..

300

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

-

-

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

4 800

12

3 900

5 700

13

6 800

Götalands mellanbygder

10 500

7

10 800

7 700

9

14 000

Götalands n slättbygder

2 900

11

2 800

11 900

7

18 100

Svealands slättbygder

700

21

700

6 000

9

8 400

Götalands skogsbygder

500

17

900

7 400

11

7 800

M Sveriges skogsbygder

..

..

..

1 600

16

2 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

19 500

5

 

40 400

4

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

19 100

6

 

57 600

4

 

2007

10 500

8

 

52 000

4

 

2006

7 800

10

 

54 300

3

 

2005

4 100

9

 

57 000

4

 

2004

5 100

10

 

52 200

4

 

Genomsnitt 2004-2008

9 300

 

 

54 600

 

 


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultat (..).