Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2009

JO 18 SM 0901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Höstsådda arealer av höstraps och höstrybs 2009

3. Areas sown with winter rape and winter turnip rape in autumn 2009

 

Höstraps

 

Höstrybs

 

 

2009

 

2008

2009

 

2008

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

700

14

900

..

..

..

Uppsala

600

12

1 000

..

..

..

Södermanlands

2 200

17

1 400

..

..

..

Östergötlands

7 700

10

7 300

-

-

-

Jönköpings

..

..

..

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

3 800

12

2 800

-

-

-

Gotlands

3 500

9

3 500

-

-

-

Blekinge

600

20

700

-

-

-

Skåne

41 800

4

39 600

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

3 100

17

1 800

-

-

-

Västra Götalands

9 400

8

9 800

..

..

..

Värmlands

..

..

..

-

-

-

Örebro

..

..

..

..

..

..

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

-

-

-

Gävleborgs

..

..

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

34 200

4

31 600

-

-

-

Götalands mellanbygder

17 200

6

15 600

..

..

-

Götalands n slättbygder

15 700

6

16 100

..

..

..

Svealands slättbygder

4 500

9

4 000

..

..

400

Götalands skogsbygder

2 800

18

2 200

..

..

..

M Sveriges skogsbygder

..

..

400

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2009

74 600

3

 

300

21

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

69 800

3

 

600

21

 

2007

65 800

3

 

900

15

 

2006

53 900

3

 

1 000

18

 

2005

50 400

4

 

1 100

16

 

2004

35 500

4

 

1 700

15

 

Genomsnitt 2004-2008

55 100

 

 

1 100

 

 


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultat (..).