Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2010

JO 18 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstsådda arealer av höstvete och höstråg 2010

1. Areas sown with winter wheat and winter rye in autumn 2010

 

Höstvete

 

Höstråg

 

 

2010

 

2009

2010

 

2009

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

13 500

8

13 400

400

20

500

Uppsala

30 500

6

28 400

1 600

24

1 500

Södermanlands

24 700

6

27 900

800

13

800

Östergötlands

52 100

5

51 700

2 900

12

3 200

Jönköpings

1 600

19

1 500

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

600

19

800

..

..

..

Kalmar

12 300

8

11 800

800

21

800

Gotlands

8 800

8

6 200

600

28

800

Blekinge

3 000

13

2 800

..

..

..

Skåne

100 900

4

102 000

11 100

7

12 200

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

10 100

12

11 300

..

..

..

Västra Götalands

62 700

5

64 000

3 400

13

4 300

Värmlands

3 900

23

2 900

..

..

500

Örebro

12 300

9

11 300

..

..

1 200

Västmanlands

16 100

7

14 700

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

3 000

24

1 400

..

..

500

Gävleborgs

600

17

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

87 900

4

87 000

6 500

9

6 500

Götalands mellanbygder

38 900

5

38 600

5 500

10

7 200

Götalands n slättbygder

106 100

4

105 100

5 700

9

6 900

Svealands slättbygder

99 200

3

97 000

3 900

11

5 200

Götalands skogsbygder

15 900

8

17 300

1 300

22

1 000

M Sveriges skogsbygder

8 000

12

7 400

700

25

1 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

356 700

2

.

23 600

5

.

 

 

 

 

 

 

 

2009

352 600

2

.

27 800

5

.

2008

336 800

2

.

35 200

4

.

2007

316 900

2

.

25 800

5

.

2006

321 600

2

.

23 900

5

.

2005

332 400

2

.

24 700

7

.

Genomsnitt 2005-2009

332 100

.

.

27 500

.

.


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).