Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2010

JO 18 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Höstsådda arealer av höstkorn och rågvete 2010

2. Areas sown with winter barley and triticale in autumn 2010

 

Höstkorn

 

Rågvete

 

 

2010

 

2009

2010

 

2009

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

700

16

1 000

Uppsala

..

..

..

700

29

800

Södermanlands

..

..

..

1 900

11

2 200

Östergötlands

1 100

18

1 400

3 100

13

6 500

Jönköpings

..

..

..

700

24

900

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

400

19

600

Kalmar

2 700

14

4 600

2 700

12

3 700

Gotlands

2 600

12

3 500

2 200

19

3 100

Blekinge

500

32

500

300

32

900

Skåne

4 000

10

6 900

4 200

16

4 500

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

500

28

300

4 300

14

4 100

Västra Götalands

1 200

14

1 700

4 200

11

9 500

Värmlands

..

..

..

..

..

1 200

Örebro

..

..

..

700

21

900

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

-

-

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

2 700

12

4 800

5 100

13

5 700

Götalands mellanbygder

6 900

8

10 500

6 500

12

7 700

Götalands n slättbygder

2 100

11

2 900

4 900

9

11 900

Svealands slättbygder

500

17

700

4 400

8

6 000

Götalands skogsbygder

900

24

500

4 600

11

7 400

M Sveriges skogsbygder

..

..

..

1 200

23

1 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

13 200

5

.

26 900

5

.

 

 

 

 

 

 

 

2009

19 500

5

.

40 400

4

.

2008

19 100

6

.

57 600

4

.

2007

10 500

8

.

52 000

4

.

2006

7 800

10

.

54 300

3

.

2005

4 100

9

.

57 000

4

.

Genomsnitt 2005-2009

12 200

.

.

52 300

.

.


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).