Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2010

JO 18 SM 1001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Höstsådda arealer av höstraps och höstrybs 2010

3. Areas sown with winter rape and winter turnip rape in autumn 2010

 

Höstraps

 

Höstrybs

 

 

2010

 

2009

2010

 

2009

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 300

15

700

..

..

..

Uppsala

1 300

14

600

..

..

..

Södermanlands

1 800

12

2 200

..

..

..

Östergötlands

5 200

9

7 700

-

-

-

Jönköpings

..

..

..

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

3 100

10

3 800

-

-

-

Gotlands

3 900

9

3 500

-

-

-

Blekinge

900

21

600

-

-

-

Skåne

38 500

4

41 800

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 000

15

3 100

-

-

-

Västra Götalands

5 400

14

9 400

..

..

..

Värmlands

..

..

..

-

-

-

Örebro

1 000

22

..

..

..

..

Västmanlands

700

18

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

-

-

-

Gävleborgs

..

..

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

30 200

4

34 200

-

-

-

Götalands mellanbygder

15 500

6

17 200

..

..

..

Götalands n slättbygder

9 300

8

15 700

..

..

..

Svealands slättbygder

6 200

7

4 500

..

..

..

Götalands skogsbygder

2 900

18

2 800

..

..

..

M Sveriges skogsbygder

300

13

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2010

64 500

3

.

700

32

.

 

 

 

 

 

 

 

2009

74 600

3

.

300

21

.

2008

69 800

3

.

600

21

.

2007

65 800

3

.

900

15

.

2006

53 900

3

.

1 000

18

.

2005

50 400

4

.

1 100

16

.

Genomsnitt 2005-2009

62 900

.

.

800

.

.


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).