Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2008

JO 19 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

9. Ärter. Skörd 2008. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

9. Peas. Harvest in 2008. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

17

..

..

540

..

..

Uppsala

48

2 380

5,3

1 470

3 500

5,3

Södermanlands

28

2 350

6,5

840

2 000

6,5

Östergötlands

55

3 300

3,2

2 010

6 700

6,0

Jönköpings

4

..

..

50

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

..

..

Kalmar

29

3 380

3,7

870

2 900

3,7

Gotlands

23

3 250

5,1

670

2 200

7,2

Blekinge

3

..

..

20

..

..

Skåne

13

..

..

520

..

..

Hallands

6

..

..

160

..

..

Västra Götalands

62

2 740

5,4

1 900

5 200

6,1

Värmlands

9

..

..

220

..

..

Örebro

18

..

..

540

..

..

Västmanlands

24

1 910

6,6

640

1 200

6,6

Dalarnas

9

..

..

180

..

..

Gävleborgs

4

..

..

50

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

1

..

..

10

..

..

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

Norrbottens

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

9

..

..

420

..

..

Götalands mellanbygder

58

3 200

6,3

1 730

5 600

6,6

Götalands norra slättbygder

93

3 120

3,4

3 360

10 500

4,6

Svealands slättbygder

139

2 190

3,1

4 100

9 000

3,1

Götalands skogsbygder

26

2 530

7,4

520

1 300

11,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

25

2 170

10,0

540

1 200

10,5

Nedre Norrland

4

..

..

50

..

..

Övre Norrland

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2008

355

2 720

2,2

10 700

29 100

2,4

2007

419

2 850

1,7

13 340

38 000

1,8

2006

586

2 630

1,4

19 320

50 800

1,7

2005

758

2 710

1,3

24 160

65 400

1,3

2004

800

3 300

1,1

26 640

88 000

1,2

2003

773

3 270

2,2

24 160

79 100

2,2

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

2 950

 

21 520

64 300

 


Anm. Vattenhalt 15,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 21.

3) För åren 2003-2007 redovisas slutlig bärgad skörd.