Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2008

JO 19 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Höstraps. Skörd 2008. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

11. Winter rape. Harvest in 2008. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

23

2 580

7,6

1 170

3 000

7,6

Uppsala

40

1 830

8,0

1 940

3 500

8,0

Södermanlands

41

2 740

3,0

1 670

4 600

3,0

Östergötlands

171

3 040

1,6

9 840

30 000

1,6

Jönköpings

7

..

..

150

..

..

Kronobergs

5

..

..

60

..

..

Kalmar

61

3 290

2,4

2 810

9 200

2,4

Gotlands

85

2 830

2,0

3 390

9 600

2,0

Blekinge

20

3 110

4,2

480

1 500

4,2

Skåne

384

3 890

0,8

27 940

108 700

0,8

Hallands

46

2 890

4,5

1 660

4 800

4,5

Västra Götalands

195

2 740

2,0

10 430

28 600

2,0

Värmlands

8

..

..

260

..

..

Örebro

20

3 350

2,2

790

2 600

2,2

Västmanlands

11

..

..

260

..

..

Dalarnas

1

..

..

30

..

..

Gävleborgs

1

..

..

10

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

320

3 900

0,9

31 720

84 600

0,9

Götalands mellanbygder

240

3 390

1,3

13 550

45 900

1,3

Götalands norra slättbygder

336

2 890

1,3

19 150

55 400

1,3

Svealands slättbygder

143

2 540

2,8

6 070

15 400

2,8

Götalands skogsbygder

66

2 990

3,7

1 800

5 400

3,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

14

..

..

610

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

0

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2008

1 119

3 340

0,7

62 890

209 900

0,7

2007 2)

1 019

3 040

0,7

50 330

153 100

0,7

2006

942

3 190

0,6

47 630

151 700

0,6

2005

788

3 230

0,7

34 970

113 100

0,7

2004

817

3 430

0,7

37 490

128 600

0,7

2003

562

2 860

0,8

23 350

66 700

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

3 150

 

38 750

122 600

 


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 2 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2003-2007 redovisas slutlig bärgad skörd.