Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2008

JO 19 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Vårraps. Skörd 2008. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

12. Spring rape. Harvest in 2008. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

49

1 670

3,8

2 320

3 900

3,8

Uppsala

94

2 040

2,6

3 970

8 100

2,6

Södermanlands

62

1 850

2,5

3 020

5 600

2,5

Östergötlands

81

2 090

3,4

3 370

7 000

3,4

Jönköpings

4

..

..

70

..

..

Kronobergs

6

..

..

60

..

..

Kalmar

8

..

..

270

..

..

Gotlands

31

1 730

6,6

910

1 600

6,7

Blekinge

8

..

..

200

..

..

Skåne

24

2 220

3,9

1 080

2 400

3,9

Hallands

16

..

..

490

..

..

Västra Götalands

96

2 050

2,5

4 020

8 300

2,5

Värmlands

15

..

..

510

..

..

Örebro

50

2 100

3,6

2 090

4 400

3,6

Västmanlands

56

1 960

1,8

2 040

4 000

1,8

Dalarnas

6

..

..

100

..

..

Gävleborgs

4

..

..

80

..

..

Västernorrlands

-

-

-

0

..

..

Jämtlands

-

-

-

0

..

..

Västerbottens

-

-

-

10

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

24

2 020

5,2

940

1 900

5,3

Götalands mellanbygder

44

1 790

5,9

1 350

2 400

5,9

Götalands norra slättbygder

143

2 070

1,9

6 010

12 400

1,9

Svealands slättbygder

318

1 940

1,2

13 590

26 300

1,2

Götalands skogsbygder

52

2 040

3,0

1 660

3 400

3,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

29

2 030

9,9

1 030

2 100

9,9

Nedre Norrland

-

-

-

10

..

..

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2008

610

1 980

1,1

24 610

48 700

1,1

2007

729

1 910

0,8

32 980

63 000

0,8

2006

764

1 700

0,9

34 990

59 700

1,0

2005

913

1 890

1,0

38 510

72 700

1,0

2004

814

2 240

0,6

36 690

82 300

0,6

2003

723

1 920

0,8

26 670

51 100

0,8

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

1 930

 

33 970

65 800

 


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 12 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2003-2007 redovisas slutlig bärgad skörd.