Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2008

JO 19 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Höstrybs. Skörd 2008. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

13. Winter turnip rape. Harvest in 2008. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

140

..

..

Uppsala

15

..

..

270

..

..

Södermanlands

5

..

..

140

..

..

Östergötlands

-

-

-

-

-

-

Jönköpings

-

-

-

10

..

..

Kronobergs

-

-

-

-

-

-

Kalmar

-

-

-

10

..

..

Gotlands

-

-

-

30

..

..

Blekinge

-

-

-

0

..

..

Skåne

2

..

..

30

..

..

Hallands

-

-

-

-

-

-

Västra Götalands

4

..

..

60

..

..

Värmlands

2

..

..

50

..

..

Örebro

2

..

..

30

..

..

Västmanlands

4

..

..

80

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

10

..

..

Götalands mellanbygder

1

..

..

50

..

..

Götalands norra slättbygder

2

..

..

40

..

..

Svealands slättbygder

32

1 650

7,4

730

1 200

7,4

Götalands skogsbygder

2

..

..

40

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

-

-

-

-

-

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2008

38

1 730

6,8

880

1 500

6,8

2007

43

1 740

5,6

1 120

1 900

5,6

2006

34

1 520

5,8

1 130

1 700

5,8

2005

54

1 880

3,9

1 460

2 700

3,9

2004

42

2 230

2,1

1 240

2 800

2,1

2003

28

1 490

5,3

820

1 200

5,3

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

1 770

 

1 150

2 100

 


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2003-2007 redovisas slutlig bärgad skörd.