Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2008

JO 19 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Vårrybs. Skörd 2008. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

14. Spring turnip rape. Harvest in 2008. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

90

..

..

Uppsala

5

..

..

180

..

..

Södermanlands

9

..

..

150

..

..

Östergötlands

5

..

..

180

..

..

Jönköpings

2

..

..

20

..

..

Kronobergs

3

..

..

10

..

..

Kalmar

1

..

..

10

..

..

Gotlands

7

..

..

140

..

..

Blekinge

-

-

-

0

..

..

Skåne

2

..

..

50

..

..

Hallands

3

..

..

70

..

..

Västra Götalands

12

..

..

400

..

..

Värmlands

9

..

..

220

..

..

Örebro

2

..

..

130

..

..

Västmanlands

2

..

..

70

..

..

Dalarnas

18

..

..

410

..

..

Gävleborgs

12

..

..

220

..

..

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

20

..

..

Norrbottens

2

..

..

80

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

2

..

..

90

..

..

Götalands mellanbygder

8

..

..

140

..

..

Götalands norra slättbygder

12

..

..

370

..

..

Svealands slättbygder

23

1 360

6,0

630

900

6,0

Götalands skogsbygder

11

..

..

200

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

34

1 360

4,3

840

1 100

4,3

Nedre Norrland

3

..

..

80

..

..

Övre Norrland

2

..

..

90

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2008

95

1 430

3,1

2 440

3 500

3,1

2007

99

1 330

5,4

3 300

4 400

5,4

2006

190

1 170

3,7

6 210

7 300

3,8

2005

184

1 370

2,6

7 080

9 700

2,6

2004

221

1 660

2,0

8 320

13 800

2,0

2003

242

1 360

1,5

7 730

10 500

1,5

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

1 380

 

6 530

9 100

 


Anm. Vattenhalt 9,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 22.

3) För åren 2003-2007 redovisas slutlig bärgad skörd.