Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2008

JO 19 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

16. Spannmål. Obärgad areal 2008. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

16. Cereals. Area not harvested in 2008. Preliminary results

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

20

0,1

 

80

8,2

 

..

..

Uppsala

50

0,1

 

120

1,9

 

20

0,8

Södermanlands

70

0,3

 

40

1,4

 

40

2,8

Östergötlands

240

0,5

 

0

0,0

 

0

0,0

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

0

0,9

 

..

..

Kalmar

10

0,1

 

0

0,0

 

0

0,0

Gotlands

30

0,5

 

0

0,0

 

0

0,0

Blekinge

20

1,2

 

..

..

 

..

..

Skåne

20

0,0

 

10

0,1

 

0

0,0

Hallands

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Västra Götalands

120

0,2

 

150

2,0

 

0

0,1

Värmlands

80

2,6

 

..

..

 

..

..

Örebro

10

0,1

 

30

0,5

 

40

3,0

Västmanlands

220

1,4

 

10

0,3

 

..

..

Dalarnas

0

0,0

 

60

6,2

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Jämtlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

..

..

 

..

..

Norrbottens

..

..

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

10

0,1

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

40

0,1

 

0

0,0

 

0

0,0

Götalands norra slättbygder

70

0,1

 

160

1,7

 

0

0,0

Svealands slättbygder

450

0,4

 

300

1,5

 

50

0,9

Götalands skogsbygder

270

2,2

 

10

0,1

 

30

2,4

Mellersta Sveriges skogsbygder

70

1,0

 

80

3,6

 

40

4,2

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

890

0,3

 

600

1,2

 

120

0,4

2007

200

0,1

 

740

2,0

 

20

0,1

2006

3 400

1,1

 

290

0,7

 

160

0,7

2005

130

0,0

 

100

0,2

 

80

0,4

2004

130

0,0

 

320

0,6

 

10

0,0

2003

40

0,0

 

120

0,3

 

20

0,1


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 

 

16 forts. Spannmål. Obärgad areal 2008. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

16 cont. Cereals. Area not harvested in 2008. Preliminary results

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

310

3,1

 

140

2,5

Uppsala

..

..

 

420

1,1

 

200

1,8

Södermanlands

..

..

 

240

1,7

 

440

3,9

Östergötlands

..

..

 

630

2,9

 

190

1,7

Jönköpings

..

..

 

0

0,0

 

140

2,1

Kronobergs

..

..

 

40

1,6

 

0

0,0

Kalmar

0

0,0

 

300

2,5

 

110

2,6

Gotlands

0

0,0

 

10

0,1

 

50

2,8

Blekinge

..

..

 

90

1,9

 

170

14,9

Skåne

0

0,0

 

500

0,5

 

70

0,5

Hallands

..

..

 

260

1,1

 

90

0,9

Västra Götalands

..

..

 

150

0,3

 

1 560

1,8

Värmlands

..

..

 

60

0,5

 

900

6,3

Örebro

..

..

 

100

0,6

 

240

1,5

Västmanlands

..

..

 

10

0,1

 

140

0,9

Dalarnas

-

-

 

0

0,0

 

270

6,9

Gävleborgs

-

-

 

510

4,4

 

110

2,8

Västernorrlands

-

-

 

80

2,2

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

70

3,5

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

280

3,1

 

40

4,3

Norrbottens

-

-

 

270

6,7

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

290

0,3

 

0

0,0

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

600

1,1

 

160

2,1

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

310

0,6

 

320

0,4

Svealands slättbygder

..

..

 

970

0,9

 

1 150

1,8

Götalands skogsbygder

..

..

 

420

1,2

 

1 820

4,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

620

2,8

 

1 260

7,0

Nedre Norrland

-

-

 

560

3,4

 

160

4,5

Övre Norrland

-

-

 

550

4,2

 

60

4,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

0

0,0

 

4 290

1,1

 

4 900

2,2

2007

50

0,6

 

1 910

0,6

 

1 790

0,9

2006

20

0,4

 

4 040

1,3

 

5 040

2,6

2005

0

0,1

 

3 030

0,8

 

3 960

2,1

2004

0

0,0

 

10 200

2,6

 

5 660

2,5

2003

120

2,0

 

2 720

0,8

 

780

0,3


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

 

 

16 forts. Spannmål. Obärgad areal 2008. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

16 cont. Cereals. Area not harvested in 2008. Preliminary results

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Spannmål totalt

Obärgad areal

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

60

5,2

 

..

..

 

610

1,8

Uppsala

60

6,5

 

..

..

 

860

0,9

Södermanlands

30

0,9

 

..

..

 

860

1,4

Östergötlands

10

0,1

 

110

5,7

 

1 190

1,2

Jönköpings

0

0,0

 

40

2,6

 

200

1,2

Kronobergs

0

0,8

 

..

..

 

50

0,6

Kalmar

0

0,0

 

..

..

 

520

1,4

Gotlands

0

0,0

 

..

..

 

110

0,3

Blekinge

10

1,1

 

..

..

 

320

3,1

Skåne

0

0,0

 

..

..

 

670

0,3

Hallands

0

0,0

 

..

..

 

350

0,7

Västra Götalands

80

0,7

 

260

3,8

 

2 340

1,1

Värmlands

40

1,8

 

..

..

 

1 150

3,6

Örebro

20

1,1

 

..

..

 

560

1,0

Västmanlands

..

..

 

..

..

 

470

0,8

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

320

1,7

Gävleborgs

..

..

 

..

..

 

630

3,6

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

80

1,8

Jämtlands

..

..

 

..

..

 

70

3,2

Västerbottens

..

..

 

..

..

 

330

3,2

Norrbottens

..

..

 

..

..

 

330

6,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

..

..

 

300

0,2

Götalands mellanbygder

10

0,1

 

..

..

 

920

0,7

Götalands norra slättbygder

70

0,5

 

90

2,2

 

1 020

0,4

Svealands slättbygder

200

2,2

 

40

0,9

 

3 170

1,0

Götalands skogsbygder

10

0,1

 

290

4,5

 

2 840

2,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

50

1,8

 

220

13,4

 

2 340

4,3

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

760

3,4

Övre Norrland

..

..

 

..

..

 

660

4,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

350

0,7

 

790

4,3

 

11 950

1,1

2007

220

0,4

 

750

4,0

 

5 680

0,6

2006

600

1,1

 

680

3,4

 

14 230

1,5

2005

80

0,2

 

240

1,1

 

7 630

0,8

2004

660

1,3

 

740

3,7

 

17 730

1,6

2003

90

0,2

 

550

2,1

 

4 440

0,4


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).