Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2008

JO 19 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Ärter och åkerbönor. Obärgad areal 2008. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av grödarealen

17. Peas and field beans. Area not harvested in 2008. Preliminary results

Hectares and per cent of the crop area

 

Område

Ärter

 

Åkerbönor

Obärgad areal

Obärgad areal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

..

..

Uppsala

160

10,8

 

..

..

Södermanlands

70

8,6

 

..

..

Östergötlands

90

4,4

 

30

2,4

Jönköpings

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

-

-

Kalmar

20

2,6

 

-

-

Gotlands

0

0,0

 

..

..

Blekinge

..

..

 

-

-

Skåne

..

..

 

..

..

Hallands

..

..

 

..

..

Västra Götalands

70

3,7

 

210

6,1

Värmlands

..

..

 

..

..

Örebro

..

..

 

..

..

Västmanlands

20

3,2

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

-

-

Jämtlands

..

..

 

..

..

Västerbottens

..

..

 

-

-

Norrbottens

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

..

..

Götalands mellanbygder

60

3,2

 

..

..

Götalands norra slättbygder

70

2,1

 

90

2,1

Svealands slättbygder

380

9,1

 

50

6,6

Götalands skogsbygder

10

2,4

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

80

14,2

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

Övre Norrland

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2008

590

5,5

 

340

5,4

2007

380

2,8

 

50

0,9

2006

780

4,0

 

100

1,6

2005

420

1,7

 

50

0,7

2004

1 100

4,1

 

350

6,4

2003 1

650

2,7

 

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) 2004 är första året som åkerbönor ingår i skördestatistiken.