Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2008

JO 19 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Skörd 2008. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Winter wheat. Harvest in 2008. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

99

5 230

1,9

14 540

76 000

1,9

Uppsala

200

6 050

1,5

32 440

196 300

1,5

Södermanlands

147

6 170

1,2

26 400

162 900

1,2

Östergötlands

280

6 670

0,9

47 260

315 200

0,9

Jönköpings

16

..

..

890

..

..

Kronobergs

16

..

..

410

..

..

Kalmar

102

6 500

1,9

11 090

72 100

1,9

Gotlands

104

5 140

2,4

6 680

34 300

2,4

Blekinge

40

6 790

5,3

1 930

13 100

5,3

Skåne

499

7 680

0,8

81 660

626 700

0,8

Hallands

73

6 050

3,6

5 970

36 100

3,6

Västra Götalands

319

5 530

1,5

49 950

276 200

1,5

Värmlands

35

5 000

7,2

3 060

15 300

7,2

Örebro

95

6 210

1,8

11 150

69 200

1,8

Västmanlands

119

6 040

2,0

15 650

94 500

2,0

Dalarnas

41

4 390

3,8

2 020

8 900

4,0

Gävleborgs

13

..

..

880

..

..

Västernorrlands

2

..

..

40

..

..

Jämtlands

-

-

-

10

..

..

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

426

7 680

0,9

68 870

528 600

0,9

Götalands mellanbygder

322

6 730

1,3

32 880

221 200

1,3

Götalands norra slättbygder

525

6 100

1,0

88 920

542 500

1,0

Svealands slättbygder

677

5 950

0,8

101 400

602 900

0,8

Götalands skogsbygder

151

5 660

2,7

12 120

68 600

2,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

86

5 120

2,4

7 210

36 900

2,4

Nedre Norrland

13

..

..

620

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2008

2 200

6 440

0,5

312 020

2 008 800

0,5

2007

2 223

6 460

0,4

322 990

2 087 800

0,4

2006

2 252

5 660

0,6

317 400

1 795 200

0,6

2005

2 214

6 630

0,6

295 090

1 957 000

0,6

2004

2 390

6 180

0,5

349 700

2 159 400

0,5

2003

2 424

5 560

0,7

363 910

2 025 400

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

6 100

 

329 820

2 005 000

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 6 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2003-2007 redovisas slutlig bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.