Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2008

JO 19 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

20. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2008. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 0802 1)

20. Cereals. Area harvested as green fodder in 2008. Preliminary results

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 0802)

 

Område

Höstvete

 

Vårvete

 

Råg

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

0

0,0

 

..

..

Uppsala

10

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Södermanlands

20

0,1

 

30

1,2

 

0

0,0

Östergötlands

0

0,0

 

30

0,8

 

0

0,0

Jönköpings

..

..

 

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

20

4,1

 

..

..

Kalmar

10

0,1

 

170

15,4

 

20

2,5

Gotlands

30

0,4

 

50

2,6

 

0

0,0

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Skåne

20

0,0

 

0

0,0

 

50

0,4

Hallands

20

0,4

 

40

1,1

 

..

..

Västra Götalands

40

0,1

 

70

1,0

 

0

0,0

Värmlands

0

0,0

 

..

..

 

..

..

Örebro

0

0,0

 

0

0,0

 

0

0,0

Västmanlands

0

0,0

 

30

0,7

 

..

..

Dalarnas

20

1,0

 

30

3,1

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

50

7,5

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Jämtlands

..

..

 

..

..

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

..

..

 

..

..

Norrbottens

..

..

 

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

30

0,0

 

0

0,0

 

40

0,8

Götalands mellanbygder

30

0,1

 

50

1,0

 

30

0,3

Götalands norra slättbygder

40

0,1

 

50

0,6

 

0

0,0

Svealands slättbygder

20

0,0

 

70

0,4

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

20

0,1

 

310

6,5

 

0

0,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

30

0,4

 

40

1,7

 

0

0,0

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

 

..

..

Övre Norrland

-

-

 

..

..

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

170

0,1

 

860

1,7

 

80

0,3

2007

190

0,1

 

840

2,2

 

60

0,2

2006

210

0,1

 

580

1,3

 

320

1,4

2005

0

0,0

 

400

0,7

 

90

0,4

2004

0

0,0

 

180

0,3

 

180

0,7

2003

0

0,0

 

210

0,5

 

330

1,4


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

20 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2008. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 0802 1)

20 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2008. Preliminary results

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 0802)

 

Område

Höstkorn

 

Vårkorn

 

Havre

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

60

0,6

 

40

0,7

Uppsala

..

..

 

30

0,1

 

0

0,0

Södermanlands

..

..

 

110

0,7

 

250

2,1

Östergötlands

..

..

 

370

1,7

 

100

0,9

Jönköpings

..

..

 

1 020

15,6

 

720

9,7

Kronobergs

..

..

 

240

9,1

 

130

3,0

Kalmar

30

1,2

 

1 040

8,2

 

440

9,4

Gotlands

20

0,8

 

490

3,0

 

50

2,5

Blekinge

..

..

 

10

0,1

 

10

0,9

Skåne

0

0,0

 

80

0,1

 

590

4,5

Hallands

..

..

 

580

2,3

 

410

3,6

Västra Götalands

..

..

 

630

1,3

 

1 230

1,4

Värmlands

..

..

 

140

1,3

 

290

2,0

Örebro

..

..

 

0

0,0

 

0

0,0

Västmanlands

..

..

 

0

0,0

 

240

1,5

Dalarnas

-

-

 

0

0,0

 

0

0,0

Gävleborgs

-

-

 

60

0,5

 

220

5,3

Västernorrlands

-

-

 

130

3,4

 

..

..

Jämtlands

-

-

 

230

10,0

 

..

..

Västerbottens

-

-

 

510

5,4

 

340

25,3

Norrbottens

-

-

 

220

5,2

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

0

0,0

 

240

0,3

 

460

3,0

Götalands mellanbygder

40

0,7

 

1 170

2,1

 

180

2,5

Götalands norra slättbygder

0

0,0

 

320

0,6

 

340

0,5

Svealands slättbygder

..

..

 

180

0,2

 

560

0,8

Götalands skogsbygder

..

..

 

3 070

8,1

 

2 600

6,1

Mellersta Sveriges skogsbygder

..

..

 

120

0,5

 

400

2,2

Nedre Norrland

-

-

 

440

2,6

 

240

6,4

Övre Norrland

-

-

 

740

5,3

 

390

20,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

50

0,4

 

6 170

1,6

 

5 150

2,3

2007

0

0,0

 

5 760

1,8

 

4 440

2,1

2006

30

0,5

 

8 180

2,6

 

9 330

4,5

2005

0

0,0

 

6 990

1,9

 

7 380

3,7

2004

10

0,3

 

5 580

1,4

 

4 830

2,1

2003

50

0,7

 

4 350

1,2

 

4 930

1,8


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

 

 

20 forts. Spannmål. Areal skördad som grönfoder 2008. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 0802 1)

20 cont. Cereals. Area harvested as green fodder in 2008. Preliminary results

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 0802)

 

Område

Rågvete

 

Blandsäd

 

Spannmål totalt

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms

0

0,0

 

..

..

 

240

0,7

Uppsala

20

1,6

 

640

28,2

 

690

0,7

Södermanlands

0

0,0

 

..

..

 

810

1,3

Östergötlands

20

0,3

 

770

29,3

 

1 300

1,3

Jönköpings

20

2,1

 

1 520

57,0

 

3 280

17,1

Kronobergs

0

0,0

 

580

54,7

 

970

10,3

Kalmar

120

2,5

 

660

31,4

 

2 480

6,3

Gotlands

0

0,0

 

..

..

 

960

2,7

Blekinge

0

0,0

 

..

..

 

50

0,5

Skåne

0

0,0

 

1 660

72,1

 

2 400

1,0

Hallands

40

1,2

 

1 020

75,1

 

2 110

4,2

Västra Götalands

150

1,4

 

4 330

40,6

 

6 460

2,9

Värmlands

30

1,4

 

930

59,7

 

1 390

4,2

Örebro

0

0,0

 

..

..

 

400

0,7

Västmanlands

..

..

 

..

..

 

480

0,8

Dalarnas

..

..

 

..

..

 

430

2,2

Gävleborgs

..

..

 

1 330

76,8

 

1 660

8,7

Västernorrlands

..

..

 

1 990

97,7

 

2 170

32,2

Jämtlands

..

..

 

2 280

98,6

 

2 540

52,3

Västerbottens

..

..

 

1 630

90,9

 

2 540

20,0

Norrbottens

..

..

 

670

84,7

 

1 150

19,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

40

0,9

 

860

72,3

 

1 660

0,9

Götalands mellanbygder

0

0,0

 

1 520

60,1

 

3 020

2,3

Götalands norra slättbygder

100

0,6

 

2 670

38,1

 

3 510

1,4

Svealands slättbygder

40

0,5

 

1 910

35,4

 

2 790

0,9

Götalands skogsbygder

250

3,3

 

5 130

46,1

 

11 380

9,6

Mellersta Sveriges skogsbygder

0

0,2

 

1 540

49,9

 

2 130

3,8

Nedre Norrland

..

..

 

5 580

94,4

 

6 320

22,3

Övre Norrland

..

..

 

2 650

89,5

 

4 080

21,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2008

400

0,8

 

21 680

54,6

 

34 540

3,1

2007

370

0,7

 

25 000

57,8

 

36 660

3,7

2006

600

1,1

 

24 070

55,0

 

43 310

4,3

2005

170

0,3

 

22 680

49,5

 

37 950

3,6

2004

270

0,5

 

20 570

50,7

 

31 740

2,8

2003

310

0,7

 

24 270

47,7

 

34 600

2,9


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.