Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2008

JO 19 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

21. Ärter och åkerbönor. Areal skördad som grönfoder 2008. Preliminära uppgifter

Hektar och procent av preliminär grödareal enligt JO 10 SM 0802 1)

21. Peas and field beans. Area harvested as green fodder in 2008. Preliminary results

Hectares and per cent of the preliminary crop area from IACS (JO 10 SM 0802)

 

Område

Ärter

 

Åkerbönor

Grönfoderareal

Grönfoderareal

Hektar

Procent

Hektar

Procent

Län

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

 

..

..

Uppsala

0

0,0

 

..

..

Södermanlands

0

0,0

 

..

..

Östergötlands

130

6,2

 

0

0,0

Jönköpings

..

..

 

..

..

Kronobergs

..

..

 

-

-

Kalmar

0

0,0

 

-

-

Gotlands

50

6,6

 

..

..

Blekinge

..

..

 

-

-

Skåne

..

..

 

..

..

Hallands

..

..

 

..

..

Västra Götalands

80

3,8

 

20

0,6

Värmlands

..

..

 

..

..

Örebro

10

2,5

 

..

..

Västmanlands

0

0,0

 

..

..

Dalarnas

..

..

 

..

..

Gävleborgs

..

..

 

..

..

Västernorrlands

..

..

 

-

-

Jämtlands

..

..

 

..

..

Västerbottens

..

..

 

-

-

Norrbottens

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

..

..

 

..

..

Götalands mellanbygder

40

2,5

 

..

..

Götalands norra slättbygder

140

4,0

 

20

0,4

Svealands slättbygder

10

0,2

 

0

0,0

Götalands skogsbygder

50

8,8

 

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

30

4,7

 

..

..

Nedre Norrland

..

..

 

..

..

Övre Norrland

..

..

 

-

-

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

2008

300

2,7

 

70

1,1

2007

350

2,5

 

80

1,5

2006

460

2,3

 

140

2,3

2005

260

1,0

 

260

3,8

2004

530

2,0

 

60

1,0

2003 2

700

2,8

 

..

..


Anm. Där antalet företag i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

1) Vid framtagning av föreliggande skördestatistik har grödarealerna korrigerats ned om skörd av grönfoder förekommit. Skattad areal skördad som grönfoder redovisas i denna tabell.

2) 2004 är första året som åkerbönor ingår i skördestatistiken.