Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2008

JO 19 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Skörd 2008. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Spring wheat. Harvest in 2008. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

24

3 300

5,9

1 000

3 300

5,9

Uppsala

87

4 000

2,9

6 240

24 900

2,9

Södermanlands

48

3 900

2,7

2 790

10 900

2,9

Östergötlands

63

3 930

3,1

4 040

15 900

3,1

Jönköpings

7

..

..

270

..

..

Kronobergs

20

4 370

2,9

490

2 100

4,7

Kalmar

22

4 080

4,1

930

3 800

8,8

Gotlands

49

4 250

5,6

2 020

8 600

5,7

Blekinge

16

..

..

1 220

..

..

Skåne

121

4 750

2,6

6 770

32 200

2,6

Hallands

51

4 500

3,8

3 400

15 300

3,9

Västra Götalands

101

3 150

4,4

7 550

23 800

4,4

Värmlands

19

..

..

700

..

..

Örebro

54

4 710

3,6

5 420

25 500

3,6

Västmanlands

80

3 760

3,1

4 810

18 100

3,1

Dalarnas

30

2 560

8,6

880

2 200

9,3

Gävleborgs

19

..

..

620

..

..

Västernorrlands

-

-

-

40

..

..

Jämtlands

1

..

..

20

..

..

Västerbottens

1

..

..

0

..

..

Norrbottens

1

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

139

4 770

2,0

7 480

35 600

2,0

Götalands mellanbygder

99

4 580

3,8

5 440

24 900

3,8

Götalands norra slättbygder

125

3 450

3,6

8 950

30 900

3,6

Svealands slättbygder

297

4 020

1,7

19 850

79 800

1,7

Götalands skogsbygder

77

3 720

3,1

4 460

16 600

3,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

58

3 260

5,1

2 360

7 700

5,3

Nedre Norrland

17

..

..

590

..

..

Övre Norrland

2

..

..

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2008

814

4 020

1,2

49 170

197 700

1,2

2007

672

4 470

1,3

37 530

167 900

1,5

2006

754

4 030

0,9

42 750

172 200

1,0

2005

1 054

4 910

0,8

59 030

289 800

0,9

2004

960

4 740

0,9

53 400

252 900

0,9

2003

897

4 900

0,6

47 080

230 800

0,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

4 610

 

47 960

222 700

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 8 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2003-2007 redovisas slutlig bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.