Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2008

JO 19 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3. Höstråg. Skörd 2008. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

3. Winter rye. Harvest in 2008. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

16

..

..

500

..

..

Uppsala

45

5 630

2,9

2 080

11 700

2,9

Södermanlands

31

5 400

5,4

1 270

6 800

5,4

Östergötlands

51

6 400

2,1

3 230

20 600

2,1

Jönköpings

1

..

..

10

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

..

..

Kalmar

22

4 090

16,5

770

3 100

16,6

Gotlands

25

4 090

9,5

790

3 200

9,5

Blekinge

4

..

..

160

..

..

Skåne

171

7 130

1,4

12 630

90 100

1,4

Hallands

7

..

..

250

..

..

Västra Götalands

60

4 970

4,5

3 400

16 900

4,5

Värmlands

10

..

..

370

..

..

Örebro

27

5 600

4,8

1 490

8 400

4,8

Västmanlands

13

..

..

360

..

..

Dalarnas

14

..

..

360

..

..

Gävleborgs

2

..

..

60

..

..

Västernorrlands

1

..

..

10

..

..

Jämtlands

1

..

..

10

..

..

Västerbottens

-

-

-

0

..

..

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

108

7 090

1,6

5 830

41 300

1,6

Götalands mellanbygder

107

6 580

2,7

8 040

52 900

2,7

Götalands norra slättbygder

104

5 700

2,8

5 990

34 200

2,8

Svealands slättbygder

132

5 540

2,0

5 690

31 500

2,0

Götalands skogsbygder

20

3 420

17,9

1 170

4 000

17,9

Mellersta Sveriges skogsbygder

25

4 750

6,3

920

4 300

6,3

Nedre Norrland

6

..

..

90

..

..

Övre Norrland

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2008

502

6 130

1,3

27 740

170 000

1,3

2007

425

5 580

1,2

24 660

137 600

1,2

2006

439

4 990

1,5

23 140

115 400

1,7

2005

463

5 270

1,5

21 300

112 300

1,6

2004

549

5 510

1,1

24 220

133 400

1,2

2003

610

4 860

1,2

24 030

116 700

1,4

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

5 240

 

23 470

123 100

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2003-2007 redovisas slutlig bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.