Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2008

JO 19 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Skörd 2008. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

4. Winter barley. Harvest in 2008. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1

..

..

80

..

..

Uppsala

3

..

..

250

..

..

Södermanlands

1

..

..

110

..

..

Östergötlands

8

..

..

350

..

..

Jönköpings

-

-

-

20

..

..

Kronobergs

1

..

..

10

..

..

Kalmar

46

5 490

5,1

2 350

12 900

5,2

Gotlands

60

5 170

2,6

2 070

10 700

2,6

Blekinge

9

..

..

240

..

..

Skåne

75

6 180

2,0

3 820

23 600

2,0

Hallands

3

..

..

120

..

..

Västra Götalands

16

..

..

920

..

..

Värmlands

-

-

-

40

..

..

Örebro

1

..

..

20

..

..

Västmanlands

1

..

..

30

..

..

Dalarnas

-

-

-

-

-

-

Gävleborgs

-

-

-

-

-

-

Västernorrlands

-

-

-

-

-

-

Jämtlands

-

-

-

-

-

-

Västerbottens

-

-

-

-

-

-

Norrbottens

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

49

6 070

2,5

2 350

14 300

2,5

Götalands mellanbygder

135

5 560

2,3

5 950

33 100

2,3

Götalands norra slättbygder

22

5 740

4,3

1 220

7 000

4,3

Svealands slättbygder

7

..

..

490

..

..

Götalands skogsbygder

12

..

..

370

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

-

-

-

50

..

..

Nedre Norrland

-

-

-

-

-

-

Övre Norrland

-

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2008

225

5 670

1,6

10 430

59 200

1,6

2007

184

5 320

2,0

8 270

44 000

2,0

2006

120

4 750

3,6

5 660

26 900

3,6

2005

116

5 800

2,1

5 360

31 000

2,1

2004

107

5 610

2,5

5 260

29 500

2,5

2003

142

4 550

2,7

6 300

28 700

2,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

5 210

 

6 170

32 000

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. Arealer som i Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3) För åren 2003-2007 redovisas slutlig bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.