Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2008

JO 19 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5. Vårkorn. Skörd 2008. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

5. Spring barley. Harvest in 2008. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

82

3 870

3,5

10 000

38 700

3,5

Uppsala

208

4 470

2,3

38 160

170 600

2,3

Södermanlands

124

4 120

2,7

14 150

58 300

2,8

Östergötlands

222

4 340

2,6

21 750

94 400

2,8

Jönköpings

58

3 460

3,7

5 490

19 000

8,8

Kronobergs

44

3 370

5,5

2 410

8 100

9,5

Kalmar

143

3 340

3,2

11 730

39 200

4,9

Gotlands

154

3 710

2,2

15 850

58 800

3,0

Blekinge

62

4 020

5,3

4 770

19 200

5,3

Skåne

569

4 620

1,1

104 280

482 300

1,1

Hallands

155

4 330

2,1

24 000

104 000

2,2

Västra Götalands

327

4 120

1,5

48 230

198 700

1,7

Värmlands

97

3 460

3,9

10 720

37 000

4,0

Örebro

125

4 360

2,2

17 300

75 400

2,2

Västmanlands

134

4 650

1,4

20 900

97 200

1,4

Dalarnas

65

3 270

4,1

11 290

36 900

4,1

Gävleborgs

82

3 050

4,6

11 450

34 900

4,6

Västernorrlands

44

2 780

4,0

3 680

10 200

4,3

Jämtlands

39

2 790

3,3

2 100

5 900

4,2

Västerbottens

45

2 410

4,9

8 970

21 600

5,9

Norrbottens

47

2 610

4,7

4 030

10 500

5,2

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

499

4 790

1,0

89 460

428 500

1,0

Götalands mellanbygder

459

3 640

1,7

55 020

216 500

1,9

Götalands norra slättbygder

454

4 320

1,3

55 940

241 400

1,3

Svealands slättbygder

711

4 340

1,2

104 340

452 900

1,2

Götalands skogsbygder

297

3 600

2,1

34 860

125 600

2,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

157

3 230

3,3

21 680

70 100

3,3

Nedre Norrland

156

3 010

3,6

16 520

49 700

3,7

Övre Norrland

93

2 470

3,7

13 100

32 300

4,3

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2008

2 826

4 140

0,6

391 040

1 618 900

0,6

2007

2 549

4 460

0,6

312 650

1 395 000

0,7

2006

2 638

3 600

0,7

301 270

1 083 700

0,8

2005

2 814

4 260

0,9

366 220

1 561 900

0,9

2004

2 807

4 300

0,7

386 430

1 662 400

0,8

2003

2 747

4 190

0,8

357 770

1 499 700

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

4 160

 

344 870

1 440 500

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 16 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20. Arealer som i Jordbruksverkets administrativa register för arealbaserade stöd redovisats som höstkorn i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län har förts över till vårkorn.

3) För åren 2003-2007 redovisas slutlig bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för perioden 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.