Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2008

JO 19 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6. Havre. Skörd 2008. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

6. Oats. Harvest in 2008. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

69

3 150

4,3

5 400

17 000

4,3

Uppsala

119

3 790

3,7

10 660

40 400

3,7

Södermanlands

132

3 660

4,2

11 410

41 800

4,3

Östergötlands

156

3 560

4,7

11 480

40 800

4,7

Jönköpings

58

3 500

3,7

6 700

23 400

5,4

Kronobergs

48

3 790

4,8

4 070

15 400

5,1

Kalmar

65

3 090

7,3

4 220

13 000

8,7

Gotlands

59

3 370

5,5

1 870

6 300

6,0

Blekinge

28

2 720

13,3

1 120

3 100

13,3

Skåne

200

4 040

2,8

12 530

50 600

3,4

Hallands

124

4 350

2,9

10 830

47 100

3,2

Västra Götalands

477

3 670

1,9

86 060

315 800

1,9

Värmlands

111

3 270

5,6

14 240

46 600

5,6

Örebro

125

4 340

2,1

16 710

72 600

2,1

Västmanlands

139

3 930

3,8

16 160

63 400

4,0

Dalarnas

63

2 920

8,4

3 910

11 400

8,4

Gävleborgs

54

2 750

8,3

3 850

10 600

9,1

Västernorrlands

9

..

..

480

..

..

Jämtlands

6

..

..

120

..

..

Västerbottens

20

2 370

2,5

990

2 400

24,6

Norrbottens

16

..

..

560

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

212

4 380

2,2

14 630

34 200

2,5

Götalands mellanbygder

163

3 560

4,0

7 250

25 800

4,4

Götalands norra slättbygder

495

3 860

1,7

72 500

280 100

1,7

Svealands slättbygder

628

3 870

1,7

65 860

255 200

1,7

Götalands skogsbygder

312

3 260

3,3

40 190

130 900

3,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

174

3 020

5,3

17 860

54 000

5,4

Nedre Norrland

58

2 670

6,8

3 500

9 300

8,1

Övre Norrland

36

2 350

3,1

1 550

3 600

16,1

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2008

2 078

3 690

1,0

223 380

823 400

1,1

2007

2 053

4 370

0,9

203 470

889 800

1,0

2006

2 113

3 170

1,2

196 720

624 400

1,3

2005

2 049

3 870

1,4

192 740

746 300

1,5

2004

2 075

4 120

1,4

224 870

925 300

1,5

2003

2 372

3 960

1,2

274 880

1 089 500

1,3

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

3 900

 

218 540

855 100

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 22 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2003-2007 redovisas slutlig bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.