Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2008

JO 19 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Rågvete. Skörd 2008. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

7. Triticale. Harvest in 2008. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

22

5 820

6,0

1 180

6 800

6,0

Uppsala

22

5 330

7,0

940

5 000

7,2

Södermanlands

50

5 540

5,1

3 060

17 000

5,1

Östergötlands

144

6 060

2,1

8 140

49 400

2,1

Jönköpings

26

4 390

6,0

1 080

4 800

6,2

Kronobergs

26

5 060

4,1

590

3 000

4,1

Kalmar

89

5 170

2,2

4 600

23 800

3,0

Gotlands

94

5 290

2,9

4 550

24 100

2,9

Blekinge

26

5 410

7,2

880

4 700

7,2

Skåne

88

6 360

2,8

4 630

29 400

2,8

Hallands

65

5 720

2,8

3 280

18 800

2,9

Västra Götalands

154

5 360

2,3

10 700

57 300

2,4

Värmlands

45

5 540

3,0

2 380

13 200

3,1

Örebro

36

6 330

3,2

1 680

10 600

3,2

Västmanlands

16

..

..

880

..

..

Dalarnas

6

..

..

200

..

..

Gävleborgs

2

..

..

60

..

..

Västernorrlands

6

..

..

260

..

..

Jämtlands

-

-

-

10

..

..

Västerbottens

1

..

..

10

..

..

Norrbottens

-

-

-

0

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

94

5 940

2,2

4 400

26 100

2,3

Götalands mellanbygder

214

5 580

2,1

10 600

59 200

2,1

Götalands norra slättbygder

238

5 860

1,7

14 470

84 800

1,8

Svealands slättbygder

170

5 780

2,2

9 320

53 900

2,2

Götalands skogsbygder

142

5 010

2,6

7 360

36 900

3,0

Mellersta Sveriges skogsbygder

49

4 920

3,9

2 620

12 900

3,9

Nedre Norrland

10

..

..

320

..

..

Övre Norrland

1

..

..

20

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2008

918

5 610

0,9

49 130

275 800

1,0

2007

963

5 160

0,9

53 550

276 100

0,9

2006

1 002

4 670

0,9

54 800

255 900

1,0

2005

951

5 420

0,8

50 120

271 500

0,8

2004

973

5 200

0,8

51 920

270 200

0,9

2003

930

4 580

0,9

44 350

202 700

0,9

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

5 010

 

50 950

255 300

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För län och produktionsområden saknas 1hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet. Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2003-2007 redovisas slutlig bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.