Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2008

JO 19 SM 0802

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Blandsäd. Skörd 2008. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

8. Mixed grain. Harvest in 2008. Preliminary results

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal undersökta företag
1)

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

580

..

..

Uppsala

18

..

..

1 500

..

..

Södermanlands

10

..

..

670

..

..

Östergötlands

24

3 170

9,6

1 940

6 100

13,7

Jönköpings

20

2 710

9,5

1 410

3 800

23,6

Kronobergs

11

..

..

430

..

..

Kalmar

17

..

..

1 040

..

..

Gotlands

4

..

..

400

..

..

Blekinge

2

..

..

130

..

..

Skåne

11

..

..

310

..

..

Hallands

6

..

..

440

..

..

Västra Götalands

90

3 280

3,8

6 910

22 700

9,1

Värmlands

10

..

..

520

..

..

Örebro

12

..

..

480

..

..

Västmanlands

10

..

..

490

..

..

Dalarnas

7

..

..

190

..

..

Gävleborgs

11

..

..

510

..

..

Västernorrlands

1

..

..

60

..

..

Jämtlands

3

..

..

60

..

..

Västerbottens

5

..

..

190

..

..

Norrbottens

6

..

..

110

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

7

..

..

310

..

..

Götalands mellanbygder

16

..

..

910

..

..

Götalands norra slättbygder

69

3 560

4,0

4 700

16 800

7,9

Svealands slättbygder

55

3 410

5,2

3 760

12 800

8,4

Götalands skogsbygder

86

2 900

4,4

6 450

18 700

11,3

Mellersta Sveriges skogsbygder

30

2 320

12,5

1 560

3 600

19,4

Nedre Norrland

11

..

..

410

..

..

Övre Norrland

12

..

..

310

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket 3)

 

 

 

 

 

 

2008

286

3 090

2,6

18 590

57 500

5,3

2007

289

3 180

2,5

18 700

59 400

5,7

2006

351

2 720

2,7

20 100

54 700

5,8

2005

385

3 450

2,0

23 420

80 800

4,3

2004

360

3 640

1,8

20 530

74 700

3,2

2003

388

3 470

1,8

27 800

96 500

2,7

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnitt 2003-2007

 

3 290

 

22 110

73 200

 


Anm. Vattenhalt 14,0 procent.

1) Antal jordbruksföretag som ingår i beräkningarna. Där antalet understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 20.

3) För åren 2003-2007 redovisas slutlig bärgad skörd. Tidigare redovisade uppgifter för 2003 har avsett 15,0 procents vattenhalt. De nu redovisade uppgifterna har omräknats till 14,0 procents vattenhalt.