Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2002

JO 19 SM 0201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Diagram

1. Spannmål. Totalskördar 1993-2002
2. Raps och rybs. Totalskördar 1993-2003
3. Spannmål. Grödfördelning av totalskördar 2002
4. Spannmål. Grödfördelning av totalskördar 2001
5. Spannmål. Grödfördelning av totalskördar 2000

1. Spannmål. Totalskördar 1993-2002

1. Cereals. Total production 1993-2002

Tusentals ton

 

2. Raps och rybs. Totalskördar 1993-2003

2. Rape and turnip rape. Total production 1993-2002

Tusentals ton

 

Observera att diagram 1 och 2 har olika skalor!

 

3. Spannmål. Grödfördelning av totalskördar 2002

3. Cereals. Crop division of total production 2002

 

4. Spannmål. Grödfördelning av totalskördar 2001

4. Cereals. Crop division of total production 2001

 

5. Spannmål. Grödfördelning av totalskördar 2000

5. Cereals. Crop division of total production 2000