Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 19 SM 0201

Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2002
Preliminära uppgifter för riket
Yield of cereal crops, peas and oilseed crops in 2002 Preliminary data for the whole country
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes)Hela publikationen(PDF)

I korta drag

Totala skörden av spannmål normal i år

Årets totala spannmålsskörd blir uppemot 5,5 miljoner ton, det visar en preliminär beräkning som baseras på intervjuer med 1 000 lantbrukare. Resultatet motsvarar ungefär genomsnittet för de fem senaste åren och är i nivå med Jordbruksverkets prognos från augusti. Hektarskördarna är förhållandevis höga men spannmålsarealerna har minskat. En faktor som också verkar sänkande på den totala skörden är att många lantbrukare inte kunde genomföra en normal höstsådd 2001. De högavkastande höstsådda grödorna ersattes med vårsådda.

Bra skörd av ärter

Ärterna har överlag gett bra avkastning per hektar. Den totala skörden beräknas bli 83 000 ton, vilket är 9 procent mer än i fjol.

Ökad odling av raps och rybs

Arealen av raps och rybs ökade med 50 procent jämfört med förra året. Totalskörden beräknas till 159 000 ton, vilket också är 50 procent mer än i fjol.

Tidig sådd och tidig skörd

Vårsådden kunde genomföras ovanligt tidigt och grödorna utvecklades väl under försommaren. Den torra sommaren hämmade dock grödornas tillväxt på många håll i landet. Tröskningen kom igång tidigt och kunde genomföras under gynnsam väderlek. Det innebär låg andel obärgad areal, preliminärt 0,3 procent jämfört med 2,9 procent av spannmålsarealen 2001.