Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2002

JO 19 SM 0202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Diagram

1. Vårkorn 2002

1. Vårkorn 2002

Jämförelse med genomsnittet för 1997-2001, hektarskörd

1. Spring barley in 2002

Comparison with the average for 1997-2001, yield per hectare