Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2002

JO 19 SM 0202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

15. Spannmål. Obärgad areal 2002

Hektar och procent av grödarealen

15. Cereals. Area not harvested in 2002

Hectares and per cent of the cultivated area

15 forts. Spannmål. Obärgad areal 2002

Hektar och procent av grödarealen

15 cont. Cereals. Area not harvested in 2002

Hectares and per cent of the cultivated area

15 forts. Spannmål. Obärgad areal 2002

Hektar och procent av grödarealen

15 cont. Cereals. Area not harvested in 2002

Hectares and per cent of the cultivated area