Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2002

JO 19 SM 0202

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

17. Vårrybs, raps/rybs samt oljelin. Obärgad areal 2002

Hektar och procent av grödarealen

17. Spring turnip rape, rape/turnip rape and oil flax. Area not harvested in 2002

Hectares and per cent of the cultivated area