Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003

JO 19 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Diagram

1. Spannmål. Totalskördar 1994-2003
2. Raps och rybs. Totalskördar 1994-2003
3. Spannmål. Grödfördelning av totalskördar 2003
4. Spannmål. Grödfördelning av totalskördar 2002
5. Spannmål. Grödfördelning av totalskördar 2001

1. Spannmål. Totalskördar 1994-2003

1. Cereals. Total production 1994-2003

 

Tusentals ton

 

 

2. Raps och rybs. Totalskördar 1994-2003

2. Rape and turnip rape. Total production 1994-2003

 

Tusentals ton

 

 

Observera att diagram 1 och 2 har olika skalor!

 

3. Spannmål. Grödfördelning av totalskördar 2003

3. Cereals. Crop division of total production 2003

 

4. Spannmål. Grödfördelning av totalskördar 2002

4. Cereals. Crop division of total production 2002

 

5. Spannmål. Grödfördelning av totalskördar 2001

5. Cereals. Crop division of total production 2001