Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003

JO 19 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Skörd 2003. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Winter wheat. Harvest in 2003. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

2003

610

5 550

1,6

364 820

2 026 200

1,6

2002 1)

2 275

6 470

0,5

285 060

1 844 600

0,5

2001

2 415

6 040

0,7

354 040

2 137 700

0,7

2000

2 510

6 100

0,6

353 020

2 154 500

0,6

1999

1 994

6 320

0,8

209 640

1 325 800

0,8

1998

2 009

5 740

0,8

359 020

2 060 700

1,3


Vattenhalt 15,0 procent.

1) För åren 1998-2002 redovisas definitiv bärgad skörd.

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.