Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003

JO 19 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

13. Vårrybs. Skörd 2003. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

13. Spring turnip rape. Harvest in 2003. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

2003

56

1 500

6,5

7 600

11 400

6,5

2002 1)

324

1 510

1,5

12 410

18 700

1,5

2001

331

1 550

2,1

10 420

16 200

2,1

2000

235

1 550

2,4

9 790

15 100

2,4

1999

468

1 670

1,9

23 780

39 800

1,9

1998

238

1 460

2,6

13 240

19 300

6,5


Vattenhalt 9,0 procent.

1) För åren 1998-2002 redovisas definitiv bärgad skörd.