Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003

JO 19 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Vårvete. Skörd 2003. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

2. Spring wheat. Harvest in 2003. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

2003

236

4 930

1,6

46 380

228 600

1,9

2002 1)

1 081

4 960

0,7

54 080

268 000

0,7

2001

873

4 650

1,0

44 530

207 100

1,0

2000

857

5 100

1,4

48 150

245 400

1,4

1999

1 034

5 060

1,1

65 780

333 100

1,1

1998

604

4 820

1,8

39 020

188 000

4,4


Vattenhalt 15,0 procent.

1) För åren 1998-2002 redovisas definitiv bärgad skörd.

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.