Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003

JO 19 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4. Höstkorn. Skörd 2003. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

4. Winter barley. Harvest in 2003. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

2003

34

4 840

5,1

6 420

31 100

5,1

2002 1)

115

5 390

2,2

5 040

27 200

2,2

2001

198

5 270

2,3

8 820

46 500

2,4

2000

228

5 090

2,6

11 940

60 700

2,6

1999

195

4 930

3,9

11 900

58 600

3,9

1998

191

5 360

2,5

15 950

85 400

6,5


Vattenhalt 15,0 procent.

1) För åren 1998-2002 redovisas definitiv bärgad skörd.