Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003

JO 19 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7. Rågvete. Skörd 2003. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

7. Triticale. Harvest in 2003. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

2003

225

4 560

2,3

44 390

202 200

2,4

2002 1)

723

5 540

0,9

30 600

169 400

1,0

2001

821

4 410

1,5

39 600

174 500

1,5

2000

751

4 600

1,3

40 690

187 300

1,3

1999

692

4 730

1,4

32 590

154 200

1,4

1998

986

4 600

1,3

66 750

307 400

2,4


Vattenhalt 15,0 procent.

1) För åren 1998-2002 redovisas definitiv bärgad skörd.

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.