Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003

JO 19 SM 0301

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8. Blandsäd. Skörd 2003. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

8. Mixed grain. Harvest in 2003. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton

Medel-

fel,

procent

2003

97

3 690

4,7

26 350

97 300

4,7

2002 1)

420

3 580

1,8

26 010

93 100

3,5

2001

393

3 230

3,3

26 510

85 600

3,3

2000

340

3 470

3,2

31 770

110 300

3,2

1999

362

2 820

4,3

33 020

93 200

4,3

1998

390

2 920

3,4

26 970

78 700

5,2


Vattenhalt 15,0 procent.

1) För åren 1998-2002 redovisas definitiv bärgad skörd.

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej.