Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003

JO 19 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstvete. Skörd 2003. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

1. Winter wheat. Harvest in 2003. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

112

4 520

1,8

16 820

75 900

1,8

Uppsala

197

5 080

2,2

32 190

163 600

2,2

Södermanlands

179

4 690

1,7

28 460

133 600

1,7

Östergötlands

306

4 840

1,1

53 970

261 300

1,1

Jönköpings

23

4 700

4,1

1 020

4 800

4,1

Kronobergs

12

..

..

390

..

..

Kalmar

111

5 230

1,8

10 520

55 000

1,9

Gotlands

102

5 010

2,9

7 110

35 600

2,9

Blekinge

49

5 780

2,0

2 330

13 500

2,8

Skåne

515

7 620

0,7

100 380

764 700

0,7

Hallands

104

5 410

3,8

10 840

58 700

3,8

Västra Götalands

374

5 110

1,8

68 020

347 200

1,8

Värmlands

53

4 850

4,7

4 990

24 200

4,7

Örebro

106

4 840

1,7

10 220

49 500

1,7

Västmanlands

137

4 340

2,9

15 540

67 500

2,9

Dalarnas

24

3 300

15,9

1 190

3 900

15,9

Gävleborgs

17

..

..

680

..

..

Västernorrlands

1

..

..

40

..

..

Jämtlands

_

_

_

_

_

_

Västerbottens

_

_

_

_

_

_

Norrbottens

_

_

_

_

_

_

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

452

7 590

0,8

84 430

640 500

0,8

Götalands mellanbygder

351

6 030

1,3

38 290

230 900

1,3

Götalands norra slättbygder

577

5 100

1,1

108 970

555 500

1,1

Svealands slättbygder

761

4 790

1,0

105 970

508 000

1,0

Götalands skogsbygder

180

4 440

2,8

19 010

84 400

2,8

Mellersta Sveriges skogsbygder

94

4 170

5,3

7 880

32 900

5,3

Nedre Norrland

7

..

..

160

..

..

Övre Norrland

_

_

_

_

_

_

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2003

2 422

5 630

0,7

364 710

2 054 000

0,7

2002 3)

2 275

6 470

0,5

285 060

1 844 600

0,5

2001

2 415

6 040

0,7

354 040

2 137 700

0,7

2000

2 510

6 100

0,6

353 020

2 154 500

0,6

1999

1 994

6 320

0,8

209 640

1 325 800

0,8

1998

2 009

5 740

0,8

359 020

2 060 700

1,3


Vattenhalt 15,0 procent.

1) Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 18.

3) För åren 1998-2002 redovisas definitiv bärgad skörd.