Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003

JO 19 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

10. Höstraps. Skörd 2003. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

10. Winter rape. Harvest in 2003. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

4

..

..

170

..

..

Uppsala

2

..

..

80

..

..

Södermanlands

9

..

..

260

..

..

Östergötlands

72

2 340

2,6

2 430

5 700

2,6

Jönköpings

5

..

..

120

..

..

Kronobergs

1

..

..

30

..

..

Kalmar

10

..

..

260

..

..

Gotlands

6

..

..

80

..

..

Blekinge

9

..

..

130

..

..

Skåne

277

3 150

1,0

13 400

42 100

1,0

Hallands

33

2 590

5,6

860

2 200

5,6

Västra Götalands

128

2 450

2,0

5 620

13 800

2,0

Värmlands

1

..

..

10

..

..

Örebro

5

..

..

260

..

..

Västmanlands

_

_

_

_

_

_

Dalarnas

_

_

_

_

_

_

Gävleborgs

_

_

_

_

_

_

Västernorrlands

_

_

_

_

_

_

Jämtlands

_

_

_

_

_

_

Västerbottens

_

_

_

_

_

_

Norrbottens

_

_

_

_

_

_

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

226

3 190

1,0

11 040

35 300

1,0

Götalands mellanbygder

89

2 910

2,6

3 140

9 100

2,6

Götalands norra slättbygder

189

2 440

1,7

7 660

18 700

1,7

Svealands slättbygder

22

2 300

2,2

750

1 700

2,2

Götalands skogsbygder

30

2 410

5,5

970

2 300

5,5

Mellersta Sveriges skogsbygder

6

..

..

170

..

..

Nedre Norrland

_

_

_

_

_

_

Övre Norrland

_

_

_

_

_

_

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2003

562

2 860

0,8

23 730

67 700

0,8

2002 2)

751

2 910

0,8

31 220

90 900

0,8

2001

542

3 100

0,8

19 900

61 700

0,8

2000

534

3 250

2,2

24 870

80 900

2,2

1999

446

2 860

1,4

19 630

56 200

1,4

1998

350

2 990

1,6

23 160

69 300

4,3


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För åren 1998-2002 redovisas definitiv bärgad skörd.