Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003

JO 19 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

11. Vårraps. Skörd 2003. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

11. Spring rape. Harvest in 2003. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

51

1 840

2,2

2 110

3 900

2,2

Uppsala

79

2 070

2,4

3 760

7 800

2,4

Södermanlands

66

1 850

2,4

2 510

4 600

2,4

Östergötlands

68

1 800

2,4

2 690

4 800

2,4

Jönköpings

3

..

..

60

..

..

Kronobergs

2

..

..

20

..

..

Kalmar

11

..

..

280

..

..

Gotlands

38

1 630

4,1

810

1 300

4,1

Blekinge

10

..

..

90

..

..

Skåne

105

2 040

1,8

3 350

6 800

1,8

Hallands

30

2 020

3,7

880

1 800

3,7

Västra Götalands

117

1 820

2,7

4 900

8 900

2,7

Värmlands

18

..

..

460

..

..

Örebro

44

2 190

2,3

1 600

3 500

2,3

Västmanlands

79

1 840

1,7

2 980

5 500

1,7

Dalarnas

1

..

..

10

..

..

Gävleborgs

_

_

_

_

_

_

Västernorrlands

1

..

..

0

..

..

Jämtlands

_

_

_

_

_

_

Västerbottens

_

_

_

_

_

_

Norrbottens

_

_

_

_

_

_

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

91

2 000

2,0

2 690

5 400

2,0

Götalands mellanbygder

81

1 900

2,5

2 170

4 100

2,5

Götalands norra slättbygder

165

1 840

2,1

6 710

12 300

2,1

Svealands slättbygder

333

1 950

1,1

13 190

25 800

1,1

Götalands skogsbygder

40

1 800

3,7

1 140

2 100

3,7

Mellersta Sveriges skogsbygder

12

..

..

620

..

..

Nedre Norrland

1

..

..

0

..

..

Övre Norrland

_

_

_

_

_

_

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2003

723

1 920

0,8

26 520

50 800

0,8

2002 3)

630

2 110

0,9

21 900

46 300

0,9

2001

410

1 980

1,3

13 590

26 900

1,3

2000

315

2 010

2,4

11 520

23 100

2,4

1999

633

2 040

1,6

31 270

63 800

1,6

1998

276

1 950

3,4

16 700

32 500

6,9


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 19.

3) För åren 1998-2002 redovisas definitiv bärgad skörd.