Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003

JO 19 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

12. Höstrybs. Skörd 2003. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

12. Winter turnip rape. Harvest in 2003. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

 

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

3

..

..

80

..

..

Uppsala

8

..

..

190

..

..

Södermanlands

3

..

..

100

..

..

Östergötlands

1

..

..

60

..

..

Jönköpings

_

_

_

_

_

_

Kronobergs

_

_

_

10

..

..

Kalmar

_

_

_

_

_

_

Gotlands

_

_

_

_

_

_

Blekinge

_

_

_

_

_

_

Skåne

2

..

..

50

..

..

Hallands

1

..

..

0

..

..

Västra Götalands

_

_

_

100

..

..

Värmlands

4

..

..

70

..

..

Örebro

3

..

..

120

..

..

Västmanlands

3

..

..

80

..

..

Dalarnas

_

_

_

10

..

..

Gävleborgs

_

_

_

_

_

_

Västernorrlands

_

_

_

_

_

_

Jämtlands

_

_

_

_

_

_

Västerbottens

_

_

_

_

_

_

Norrbottens

_

_

_

_

_

_

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

1

..

..

10

..

..

Götalands mellanbygder

1

..

..

20

..

..

Götalands norra slättbygder

_

_

_

140

..

..

Svealands slättbygder

23

1 470

5,8

570

800

5,8

Götalands skogsbygder

1

..

..

50

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

2

..

..

90

..

..

Nedre Norrland

_

_

_

_

_

_

Övre Norrland

_

_

_

_

_

_

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2003

28

1 490

5,3

870

1 300

5,3

2002 2)

74

1 760

2,3

1 900

3 300

2,3

2001

40

1 460

7,7

860

1 200

7,7

2000

52

1 750

7,7

1 400

2 400

7,7

1999

30

1 880

7,5

1 210

2 300

7,5

1998

54

1 630

4,7

1 470

2 400

17,6


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) För åren 1998-2002 redovisas definitiv bärgad skörd.