Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Skörd av spannmål, ärter och oljeväxter 2003

JO 19 SM 0302

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifDiagram pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

14. Oljelin. Skörd 2003. Preliminära uppgifter

Hektarskörd, areal och totalskörd

14. Oil flax. Harvest in 2003. Preliminary data

Yield per hectare, crop area and total production

 

Område

Antal

UE

Hektar-

skörd,

kg/ha 1)

Medel-

fel,

procent

Areal,

hektar

2)

Total

skörd,

ton 1)

Medel-

fel,

procent

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

8

..

..

280

..

..

Uppsala

11

..

..

500

..

..

Södermanlands

7

..

..

160

..

..

Östergötlands

39

2 070

3,3

1 420

2 900

3,5

Jönköpings

_

_

_

_

_

_

Kronobergs

_

_

_

_

_

_

Kalmar

4

..

..

100

..

..

Gotlands

8

..

..

80

..

..

Blekinge

_

_

_

_

_

_

Skåne

9

..

..

190

..

..

Hallands

1

..

..

30

..

..

Västra Götalands

11

..

..

510

..

..

Värmlands

_

_

_

40

..

..

Örebro

7

..

..

120

..

..

Västmanlands

2

..

..

130

..

..

Dalarnas

1

..

..

30

..

..

Gävleborgs

_

_

_

_

_

_

Västernorrlands

_

_

_

_

_

_

Jämtlands

_

_

_

_

_

_

Västerbottens

_

_

_

_

_

_

Norrbottens

_

_

_

_

_

_

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands södra slättbygder

8

..

..

170

..

..

Götalands mellanbygder

14

..

..

210

..

..

Götalands norra slättbygder

46

1 850

3,4

1 800

3 300

3,5

Svealands slättbygder

34

1 800

5,7

1 190

2 200

5,7

Götalands skogsbygder

1

..

..

60

..

..

Mellersta Sveriges skogsbygder

5

..

..

160

..

..

Nedre Norrland

_

_

_

_

_

_

Övre Norrland

_

_

_

_

_

_

 

 

 

 

 

 

 

Hela Riket

 

 

 

 

 

 

2003

108

1 850

2,4

3 580

6 600

2,5

2002 3)

88

1 700

3,1

3 080

5 200

3,2

2001

141

780

7,0

4 260

3 300

7,2

2000

250

770

12,3

10 310

7 900

12,3

1999

547

950

4,3

34 170

32 500

4,3

1998

295

420

13,1

15 060

6 400

14,9


Vattenhalt 9,0 procent.

1) Där antalet UE i bearbetningen understiger 20 utelämnas resultaten (..).

2) Areal skördad som grönfoder ingår ej. Den redovisas i tabell 19. För län och produktionsområden saknas cirka 10 hektar som inte kunnat fördelas efter regiontillhörighet.

3) För åren 1998-2002 redovisas definitiv bärgad skörd.